[WAAROM BIOLOGISCH KATOEN?]

Slechts weinig mensen weten dat er weinig natuurlijks is aan conventioneel verbouwde katoen. Ongeveer 10 tot 15% van alle agrarische chemicaliën in de Verenigde Staten worden gebruikt voor de verbouw van katoen! Nog meer schrikbarende cijfers:

  • Ofschoon katoenverbouw verantwoordelijk is voor 25% van alle pesticiden, wordt hiervoor slechts 5% van het beschikbare akkerland gebruikt.
  • Verbouw van katoen zorgt voor het hoogste verbruik van pesticiden wereldwijd! Deze pesticiden/chemicaliën verontreinigen water, aarde en lucht.
  • 4 van de 9 meest gebruikte pesticiden zijn geclassificeerd als kankerverwekkend (cyanide, dicofol, naled, propargite).
  • Ter indicatie: er wordt ca. 0,5 kilo pesticiden gebruikt voor het verbouwen van 1 kilo katoen: genoeg voor de productie van ca 4 T-shirts…

Het goede nieuws is, dat er steeds meer vraag komt naar biologisch, ofwel biokatoen. Meer weten? Neem gerust contact met ons op, wij vertellen u graag alles over onze milieusparende producten en procedures.

Om geclassificeerd te worden als bioboer, moet het gehele productieproces gecontroleerd worden door een gecertificeerde partij. Dat duurt gemiddeld 3 jaar. Eenmaal geclassificeerd, mogen bioboerderijen een Control Union certificering voeren.
Meststoffen op deze boerderijen bestaan uit organische middelen, en er worden natuurlijke pesticiden gebruikt. Bioboeren mogen slechts 1/3 deel van hun grond gebruiken voor de verbouw van biokatoen en wisselen per jaar van grondstuk. De opbrengst van de oogst is lager: ongeveer 75-80% van een katoenoogst met chemische pesticiden.

Ondanks de classificering als bioboerderij blijft oppassen geboden: het woord ‘biokatoen’ is GEEN garantie dat er ook werkelijk biokatoen is gebruikt, omdat de aanduiding juridisch nog niet is beschermd. Het enige bewijs dat het daadwerkelijk om biokatoen gaat, is een Control Union certificering (Gots of Organic Exchange labels). Het nummer van de certificering kan worden nagetrokken op de Control Union website.

VERVEN VAN BIOKATOEN]

MaHan ondersteunt het gebruik van organisch katoen boven normaal katoen. Let wel: ook ZONDER gebruik van milieuvriendelijke verfprocessen vindt er nog steeds een enorme aanslag plaats op het milieu: er is namelijk 60 liter water nodig voor het verven van 1 kilo katoen. Water dat vervolgens in vervuilde staat terugkomt in het milieu. Bij ververij MaHan wordt dit water gezuiverd in een gesloten circuit, waardoor 95% kan worden hergebruikt. Hiermee wordt op jaarbasis een slordige 320 miljoen liter water bespaard!

[MVO]

De “MaHan MVO methode” van P. Hamers Waalwijk  BV is door MVO Nederland verkozen tot toonaangevende MVO aanpak. MVO is absoluut niet actueel in het Midden-Oosten, maar P. Hamers Waalwijk  BV brengt daar verandering in: alle Nederlandse ambassades, consulaten, NBSO’s en landbouwattachés ontvangen de teksten van deze methode en zullen die als leidraad gaan gebruiken om andere bedrijven enthousiast te maken voor de implementatie van MVO.

Meer weten over ons MVO beleid? Vraag naar de informatiebrochure van P. Hamers Waalwijk  BV en ons productiebedrijf MaHan.